Ansvarigt spelande på Real Money Online Casinos

Ansvarigt spelande på Real Money Online Casinos

Ansvarigt spelande på Real Money Online Casinos

Eftersom problemspel endast berör 2% av befolkningen, känner de flesta spelare att de inte kommer att påverkas av den. Problemspel kan ligga latent under långa perioder och yta när minst förväntat. Därför måste varje realtidsspelare kontinuerligt vidta nödvändiga skyddsåtgärder. Våra rekommenderade online-kasinon stavar ut dessa steg i avsnittet Responsible Gambling och underlättar spelarna att vidta de nödvändiga försiktighetsåtgärderna.

Du får möjlighet att ställa in övre gränser på de belopp du satsar på. Det kan vara en daglig gräns eller en vecko gräns beroende på online casino. Du bör beräkna det belopp som du vill satsa utifrån dina överskottsfinansieringar och mata in i gränserna. Onlinespelet tar inte emot spel när du når gränsen. Mekanismer är tillgängliga för att öka gränserna eftersom omständigheterna förändras och de vanligtvis dirigeras genom kundsupport. Om du har använt din veckovisa gräns och har två dagar att gå, är ett alternativ att byta till fritt uppspelningsläge. Du kan använda denna möjlighet att testa nya strategier eller stärka dina färdigheter utan risk.

Problemspel ser inte plötsligt ut en bra dag. Spelare kryper långsamt mot det under en tidsperiod. Så du måste upptäcka symptomen tidigt. De bästa australiska onlinekasinonerna föreskriver ett självbedömningstest. Målet är att utvärdera om du har flyttat till problemspel. Testet gör att du kan inse om du har spenderat mer tid och / eller mer pengar på onlinespel och om det var avsiktligt eller tvångsmässigt. Det tar dig genom källorna till de medel du har använt för att deponera på riktiga pengar kasinon. Det visar också på vilken påverkan onlinespel har på ditt professionella och sociala liv. Du bör ta detta test minst var sjätte månad och svara på frågor ärligt. Om du känner att ditt spel går ur kontroll så bör du vidta korrigerande åtgärder.

Licensierade realtidskasinon måste tillhandahålla självuteslutningsanläggningar. Dessa är av två typer. Den första typen kallas vanligtvis kylningsperiod. Du kan utesluta dig från online-kasinot i en vecka eller en månad. Online-kasinot kommer att få dig att logga in under den här perioden. Detta ger dig tid att hålla sig borta från spel och sortera dina prioriteringar. När avkylningsperioden är över då kan du automatiskt logga in igen som vanligt. Det andra alternativet är mer drastiskt och kräver permanent självuteslutning.

admin