Blackjack

Blackjack

Blackjack

Blackjack utvecklades från liknande kortspel runt 1700-talet. Från tid till annan fortsatte kasinon att reglera reglerna för att göra blackjack attraktivt för spelare att satsa men samtidigt förbli lönsamt för kasinon. De senaste decennierna av det tjugonde århundradet såg en konflikt mellan expert blackjack spelare och land kasinon i City över frågan om korträkning. I online-kasino  www.toppsvenskkasinon.se  använder blackjack-spel nya nya däck efter varje affär så korträkning är inte möjligt. Men online blackjack möjliggör användningen av strategikort så att även nybörjare kan göra optimala
drag.

Hur man spelar Blackjack

I blackjack tilldelas varje kort ett värde. Korten från två till tio år ges sina ansiktsvärden. Bildkorten har ett värde av 10. Essen kan värdera 1 eller 11, beroende på situationen. Handens värde är summan av kortens värden. I blackjack försöker spelaren få ett handvärde närmare 21 än återförsäljaren, men utan att överstiga 21.

När spelaren ställer sin satsning får han två kort och återförsäljaren får ett kort upp och ett kort nedåt. Om återförsäljarens uppe-kort är ett 10-värde-kort kontrollerar han ansikts-kortet för blackjack. Blackjack är en speciell hand som består av ett 10-värde kort och en ess. Det är en naturlig vinnare. Om dealern har en blackjack vinner han. Om inte då måste spelaren göra sina drag.

Följande alternativ är tillgängliga för spelaren. Spelaren kan stå och inte ta några kort. Spelaren kan träffa och ta ett annat kort. I processen om hans handvärde passerar 21 så brister han och förlorar. Om spelaren står, spelas spelarens hand enligt föreskrivna regler. Om dealern byter ut än spelaren vinner. Om återförsäljaren står också jämförs handvärdena och vem som har det högre handvärdet vinner. En vanlig spelare vinst betalas jämnt pengar. En spelare vinner med en blackjack betalas 3 till 2. Om handvärdena är lika, trycker betet. Det finns några speciella
drag för spelaren. Dessa är Split, Double and Insure. Dessa rörelser kan endast vara under angivna förhållanden. Vissa online-kasinon tillåter en spelare att överge, i vilket fall han förlorar hälften av sin satsning.

Blackjack Strategy

Blackjack-strategin beskrivs i ett strategikort, som är i form av en matris. Det bygger på datasimulering av tiotusentals erbjudanden. Strategin beskriver alla möjliga situationer spelaren kan hitta sig i och skisserar vad han måste göra i dessa situationer. Strategin beror på spelarens nuvarande handvärde och på återförsäljarens uppåtkort. Värdet på återförsäljarens uppåtkort beskrivs i kolumnerna och spelarens nuvarande handvärde beskrivs i raderna. Raderna adresserar också vissa speciella situationer som spelarens utdelade kort är ett par. Varje cell i matrisen
motsvarar därför en given situation som spelaren kan hitta sig i. Cellen beskriver vad spelaren måste göra. Den innehåller ett av följande alternativ – Hit, Stand, Double, Split, Insure eller Surrender.

Det finns flera online blackjack-varianter som skiljer sig åt i exakta regler och antal däck som används. Strategikortet är olika i varje enskilt fall. Därför innehåller några av mjukvaruleverantörerna till online-kasinon strategikortet i spelet. De tillåter spelare att ställa in spelet i auto play med strategikortet. Detta säkerställer att spelarna inte kommer att göra några misstag.

admin