Få kontroll över Backgammons regler

Få kontroll över Backgammons regler

Reglerna för Backgammon är relativt enkla. Det innebär att du snabbt kan börja spela det som nybörjare. Om du har barn kan du lära dig att spela Backgammon från 6 års ålder. Det står något om var reglerna är.

Utgångspunkten för spelet är att din och din motståndares bitar är fördelade över plattan från början. Det är upp till dig att du får dina bitar tillbaka till ditt hemland så snart som möjligt så att du kan börja flytta dem till mål. Den som först får alla sina bitar till målet vinner.

Backgammon regler för att starta bitarna
Det finns 24 tips på ett Backgammon-styrelse. Halvan står inför dig och är ditt hemland. Det är uppdelat mitt i ett inre och yttre hemland. När du sätter upp bitarna måste du ha två stycken stående i din motståndares hemland på plats nummer 1. Du måste ha fem stycken stående på motståndarens plats nummer 12, tre stycken på din egen plats nummer 8 och fem stycken på din placera nummer 6 Så börjar de med att vara i sitt hemland.

Så här startar du spelet
Det vanligaste är att du kastar en tärning, och den som slår det högsta slaget börjar. Sedan flyttar du bitarna så att du kan flytta dem tillbaka till ditt hemland och börja flytta dem till mål.

När du slår de två tärningarna, använd slaget för att flytta en eller två tärningar. Om du träffar en fyra och en sex måste du antingen flytta en bit av fyra fält och en del av sex fält eller flytta ett tiotal fält. Om hela striden att flytta en bit, måste den emellertid vara “mellanliggande” innan den går vidare. Du måste därför antingen flytta de fyra eller sex fälten där den landar på ett ställe innan du flyttar den.

Du måste flytta din bit till ett tomt fält eller till ett fält där endast en av motståndarens bitar står. Om flera av motståndarens bitar ligger på samma fält finns det en punkt och du kan inte landa på den. Om det finns flera punkter i rad, kallas det en blockad. Ju större en blockering du har desto hårdare blir det för din motståndare att passera.

Regler för att vända bitarna hemma
När en bit står ensam på ett fält kan den vändas hem. Du kan därför skydda dina plattor från att bli slagna hemma genom att ständigt lämna flera bitar i samma fält. Det kallas en punkt. Det kan dock vara svårt att göra i hela spelet. Om din motståndares stycke slutar eller slutar i fältet där din bit står ensam, kommer den att slås hem. Sedan flyttas den till stapeln mellan de två spelhalvorna, och du måste nu arbeta för att frigöra den.

När du behöver få dina bitar ut igen behöver du dem genom din motståndares inre hemland. Om du slår ett, kan du därför flytta din bit till motståndarens första fält. Om det finns poäng på ett fält i motståndarens hemland kan du inte flytta din bit till den.

admin