Kasino kortspel online

Kasino kortspel online

Casino kortspelen har funnits i århundraden innan de introducerades till Amerika på 1800-talet. Det har ett svenskt ursprung och många kortspel har uppfunnits sedan dess. Blackjack, Roulette och Craps kortspel är populära kortspel. Faktum är att nästan varje dag introduceras nya kortspel. Den här artikeln kommer nu att ge information om hur du går tillväga för att spela spelet, olika typer av kasinokortspel tillgängliga och möjliga vinster från spelet. Kasinokortet spelas med en kortlek, vanligtvis med målet att göra tjugo poäng med fiskekort från kortvisningen.

Casinokortspel förklarade

Spelet börjar med att en återförsäljare delar ut kort till antalet spelare i spelet. För den här artikelns skull skulle vi bara använda två spelare. Två kort delas ut till spelare A och B två gånger vilket gör att båda spelarna har fyra kort vardera totalt. Därefter delas fyra kort ut och läggs på bordet med framsidan nedåt.

Under spelets gång försöker spelarna få så många kort som möjligt för att vinna alla poäng de kan få, samtidigt som de håller sina kort dolda för motståndaren. Kort kan fås genom att para ett kort från spelarens hand med ett eller flera av korten på bordet. Värdet på vart och ett av korten måste vara lika stort som det som paras ihop från bordet.

Till exempel, om ett av spelarens kort har värdet åtta, får spelaren välja ett kort med samma värde (8) eller kort med separata värden som lägger till upp till åtta, till exempel kort med siffrorna 5 och 3 eller 4 och 4 Tyvärr, om en spelare inte kan ta ett kort, måste han Trails. Det finns två kombinationer som kan göras i Blackjack Spelguide ; samtalskombinationerna och byggkombinationen.

Byggkombinationen, betecknad av spelare som meddelar ”Byggnad (vilket nummer som helst som byggs, t.ex. byggnad 8), innebär att spelare bygger kortvärden tills numret når det kortnummer de tänker bygga. Till exempel, om spelare A hittar en fem som han kan ta in med de sju i handen, lägger han till två till fem för att göra det sju. Och om spelare B har ett ess som är värt ett, kan han lägga till det i byggandet av sju och göra det till åtta som han sedan kan ta in med åtta i handen. I sin tur, om spelare A lägger till två i byggnaden för att göra den tio, kan han ta hela byggnaden med tio i handen.

admin