Vanliga misstag när du spelar Soft Blackjack Hands

Vanliga misstag när du spelar Soft Blackjack Hands

Mjuka händer är de svåraste händerna i blackjack eftersom de skapar mycket komplicerade satsningsscenarier där du har flera olika sätt att spela som kan verka som giltiga. Med så många alternativ som kan verka bra kan det vara väldigt enkelt att göra stora misstag om och om igen i det här spelet när du har mjuka händer. Vi ska visa dig hur man undviker de vanligaste misstagen genom att ge dig en enkel strategi att följa baserat på lättanvända regler så att du kan spela mjuka händer mer exakt och få en bättre utbetalningsfrekvens i blackjack.

När du har en mjuk hand i Blackjack, kommer du att ha tre alternativ: slå, stå eller dubbel. Om du inte har möjlighet att dubbla, ska du alltid slå händer som är 17 och lägre, och du bör alltid stå på händer som är 18 eller lägre. Det enda undantaget från denna regel är om du har 18 mot en återförsäljare Nio eller Tio, och i så fall borde du träffa. Om du följer denna enkla regel spelar du perfekt när du har tre eller flera kort och har fortfarande en mjuk hand. Denna regel är inte svår att komma ihåg, och det kan lägga till din utbetalningsfrekvens omedelbart eftersom du kommer att göra färre misstag.

Allt som är kvar om du vill spela mjuka blackjack-händer perfekt 100 procent av tiden är att lära sig att dubbla korrekt. Den första regeln att lära sig är att du aldrig kommer någonsin att dubbla mot ett starkt återförsäljareskort. Starka återförsäljareskort är alla kort Sju eller högre, inklusive ess. Med den viktiga regeln ur vägen måste du också veta det mot små, mjuka händer, du kommer bara att dubbla mot en fyra, fem eller sex. De lilla mjuka händerna är sammanlagt 13 till 16, och de är grupperade ihop eftersom de alla spelar mycket på samma sätt eftersom återförsäljaren alltid måste stå på 17.

Om du befinner dig med totalt 17 eller 18, har du en stor fördel så länge som din motståndare inte har ett starkt kort på sju eller högre. Du borde alltid dubbla med en 17 eller 18 mot ett svagt återförsäljare kort, förutom om du har en mjuk 18 mot en återförsäljare Two. Den enda gången du borde dubbla med totalt 19 är när du står inför en återförsäljare Six. Det här är enkla regler som är lätta att följa, och om du följer dem så spelar du blackjack perfekt när du har en mjuk hand.

admin